Gauti pagalbąAtsipalaiduokite. Jūsų kompiuteris netrukus bus sutvarkytas.

Atsisiųskite mūsų programėlę, paleiskite ir praneškite mums jos rodomą unikalų kodą, toliau - palikite visą darbą profesionalams. Po išsamios Jūsų kompiuterio diagnostikos atliksime reikalingus tvarkymo darbus ir netrukus vėl galėsite džiaugtis jo teikiamais privalumais!


Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis.

PAGALBOS IR KONSULTACIJŲ KOMPIUTERIŲ VARTOTOJAMS NUOTOLINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

1. Ši sutartis (toliau – Sutartis) yra teisinis susitarimas tarp UAB „Skaičiukas“, kaip internetu ir personaliniu kompiuteriu teikiamos nuotolinio aptarnavimo paslaugos teikėjo (toliau – „Skaičiukas“), ir Jūsų, kaip šios paslaugos gavėjo (toliau – Klientas), apibrėžiantis internetu ir personaliniu kompiuteriu teikiamos nuotolinio aptarnavimo paslaugos teikimo ir šiai paslaugai teikti reikalingos programinės įrangos naudojimo sąlygas.

2. UAB „Skaičiukas“ siūloma nuotolinio aptarnavimo paslauga teikiama internetu ir atliekama personaliniu kompiuteriu. Paslaugos gavėjas parsisiunčia iš UAB „Skaičiukas“ interneto svetainės (adresas www.skaiciukas.com) nemokamą nuotolinio prisijungimo programinę įrangą bei ją paleidžia savo kompiuteryje.

3. Klientas pripažįsta, jog trečiųjų šalių techninėje ir programinėje įrangoje gali būti klaidų, todėl dėl nekokybiško internetinių tinklų veikimo paslaugos suteikimas gali būti ne visuomet sklandus. Programinė įranga pateikiama be jokių garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų. Todėl nei viena iš šalių už jos sklandų veikimą neatsako.

4. UAB „Skaičiukas“ neprisiima atsakomybės Kliento ar bet kokios trečios šalies atžvilgiu už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, įskaitant žalą dėl techninės ar programinės įrangos sugadinimo, negautų pajamų, duomenų praradimo ar sugadinimo, nesuderinamumo su kitomis programomis ar bet kokios kitos žalos, atsiradusios dėl Kliento pageidautos bei UAB „Skaičiukas“ operatoriaus įdiegtos programinės įrangos naudojimo ar galimų kitų programinės įrangos trūkumų.

5. Nuotolinio aptarnavimo programinės įrangos teisės priklauso Ammyy LLC ir yra saugomos nacionaliniais ir tarptautiniais autorinių teisių įstatymais ir konvencijomis.

6. UAB „Skaičiukas“ rūpinasi Kliento techninės ir programinės įrangos bei duomenų apsauga ir paslaugos saugumu:

6.1. Klientas inicijuoja prisijungimą ir perduoda UAB „Skaičiukas“ operatoriui nuotolinio prisijungimo ID kodą. Tada operatorius jungiasi prie Kliento kompiuterio ir pašalina visas operacinės sistemos problemas arba įdiegia ir paruošia naudojimui visas pageidaujamas programas ir funkcijas.

6.2. Prisijungimas prie Kliento kompiuterio apsaugotas SSL standarto 256 bitų ryšio kodavimu, taigi yra saugus. Po paslaugos suteikimo pabaigos, pakartotiną prisijungimą gali inicijuoti tik Klientas, todėl be Kliento žinios pakartotinai prisijungti galimybės nėra.

6.3. UAB „Skaičiukas“ operatorius be Kliento sutikimo nekopijuoja Kliento kompiuteryje esančių bylų ir įsipareigoja visą paslaugos teikimo metu matomą informaciją laikyti konfidencialia ir neatskleisti trečiosioms šalims. Klientas sutinka, kad programinė įranga gali perduoti „Skaičiukas“ operatoriui techninius duomenis, kurie gali būti panaudoti tiktai kokybiškam paslaugos suteikimui.

7. UAB „Skaičiukas“ negarantuoja, kad nuotolinio prisijungimo metu bus išspręstos personalinio kompiuterio techninio gedimo problemos, kurias gali nustatyti operatorius.

8. Jeigu Klientas nesutinka su Sutarties sąlygomis, nesisiųskite ir nesinaudokite UAB „Skaičiukas“ pateikta nuotolinio prisijungimo programine įranga. Parsisiųsdamas nuotolinio prisijungimo programinę įrangą Klientas patvirtina, kad susipažino su Sutarties sąlygomis bei paslaugos įkainiais ir su jais sutinka.

Linas J.

UAB „Skaičiukas“